n


Floby Metallprodukter Banner

Energireduktion


Lågenergibelysning skyltlampa


Energireduktion från 300W till 25WSpara energi


300W reducerat till 25W


LED lampan spara 5400kwh

Många bäckar små sparar energi


Jämfört med en glödlampa sparar LED
skyltlampan 5400kwh. Ekonomisk värde:
1: 9 års livstid sparar i arbetslön              2000kr
2: Reducerat energiförbrukning sparar     8500kr
Genom 9 år sparas                                10500kr

Svetsning    Blästring    Målning    Karta    Hem 

Frisk luft på kontor, kantin och badrum sparar 7500kwh pr årSvetsutsugen är utbytt med Berserk och 3 Ultra Frisk Luft återvinning.
Det sparar 28000kwh pr år (vid 12 timmers använning)


ECM fläkt sparar 900kwh på året
Frisk luft på kontoret sparar 7500kwh på året
Till kylning av vår kompressor valde vi två Ultra fläktar. Där sparas 900kwh pr år.


Svetsutsugning med Berserk FTX sparar 8500kwh på året

Framtida miljö och energisatsning

Finger peger på installationen

Berserk & Ultra Installationen
Ett industri exempel med vinnst
Energisnåla diodlampor ljuser upp skylten
 Kontakta oss
Natt
Dag