Floby Metallprodukter Energireduktion 2

Ultra fläkt spara 465kwh på året


Två fläktar av typen Ultra sparar
900kwh pr år
Fläktarna kylar blästrings-
kompressorn.
 Kontakta oss
Svetsning    Blästring    Målning    Karta    Hem 

Spara energi

Badrum med frisklufts värmeåtervinning
Badrum och kontor friskluft återvinningssystem

Vid 12 timmers använning, 5 dagar i veckan sparas
11100kwh på året.
350m3 svetsluft utbytes med 350m3 frisk luft
uppvärmd av den gamla svetsluften. Det motsvarar
500m3 vanlig utsug.


Ultra och Berserk återvinner till 36000kwh om året
FAHRenergy Ultra 220m3 frisk luft
värmeåtervinning sparar 7200kwh pr år 
Många bäckar små gör en stor å
5700kg CO2 sparas


500m3/h återvinning av svetsluftenergi
FAHRenergy Power och
Medium sparar 7500kwh
pr år.
Väggfläktan blåser frisk luft
från badrummet till kontoret
och sparar flera meter rör
Väggfläktan sparar flera meter rör
Badrum och kontor friskluft återvinning

Svetsenergi återvinning till 17000kwh om året

Ultra Frisk Luft Värmeåtervinning sparar energi
Hälsosam frisk luft. Gratis energiEnergireduktion2